Kategorie

Polityka prywatności

Dokonując obowiązku informacyjnego związanego z wejściem w dn. 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także ze względu, że są lub byli Państwo naszymi klientami (dane przechowywane ze względu na 5 letni prawny obowiązek posiadania dokumentacji rachunkowej)

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest U-H-T Zbigniew Łytka z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 242a, 54-432 Wrocław, NIP:8991134549, REGON: 930638493 oraz UHT Centrum okien i drzwi Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 242a, 54-432 Wrocław NIP: 8971748171, REGON 020880570. Kontakt do Administratora to: uht@uht.com.pl, tel. 71 359 01 02, bądź pisemnie na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, które zostały uzyskane przy zawieraniu transakcji kupna- sprzedaży, w ramach korespondencji mailowej, rozmów telefonicznych, rozmów bezpośrednich, umów świadczenia usług będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie danej usługi i okres przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych okolicznościach. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług dostępnych w ofercie naszej firmy i wykorzystujemy je w następujących celach:

 • Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w celu obsługi oraz realizacji zleceń i zamówień – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO
 • Umówienia pomiaru na miejscu wykonywania usługi
 • Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
 • Wystawiania i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
 • Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami
 • Realizację roszczeń

Z uzyskanych danych, które potrzebne są nam do realizacji ww obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • przez okres wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO
 • przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny)

Jakie dane posiadamy, zbieramy?

Dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz obsługi i realizacji zleceń oraz zamówień to:

- Dla osób fizycznych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres montażu, numer telefonu, adres mailowy.

- Dla firm: Nazwa firmy, adres firmy, adres korespondencyjny, NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu, adres mailowy.

Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, możemy poprosić Państwa o podanie innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Komu przekażemy Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi księgowe, windykacyjne, informatyczne, kurierskie lub pocztowe.

Jakie uprawnienia macie Państwo w stosunku do swoich danych?

Zgodnie z nowymi przepisami macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Ponadto możecie w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.