Kategorie

Master Key GU BKS

Master Key GU BKS View full size

System klucza generalnego Master Key GU BKS znajduje zastosowanie w budynkach admi­ni­s­tracyjnych, uniwer­sy­te­tach lub hote­lach.

Więcej...

Sys­temy klucza gene­r­al­nego GU BKS

System klucza gene­r­al­nego znajduje zastosowanie przykładowo w budynkach admi­ni­s­tracyjnych i fab­rycznych, w ins­tytucjach ban­kowych, hote­lach, sana­to­riach czy też uniwer­sy­te­tach i pozwala na użycie indywidual­nego rozwiązania. System klucza gene­r­al­nego orga­nizuje różne poziomy hier­ar­chii upra­wnień. Składa się on z dowolnej liczby różnie zamykających wkładek i klucza gene­r­al­nego, który zajmuje zawsze najwyższe miejsce w hier­ar­chii kluczy.

 

To ofe­rują sys­temy klucza gene­r­al­nego GU BKS:

 

Wkładki sprawdzone zgodnie z DIN 1303 i DIN 18252

Sys­temy klucza wyko­nane są z pro­fili opa­ten­towanych przez BKS

Zarządzanie sys­temem klucza przy pomocy software­ KeyMa­na­gera

Planowanie i zamawianie sys­temu klucza na plat­formie inter­ne­towej MKS

 

Sys­temy konwencjo­nalne - Seria 31; Seria 33 SL

Sys­temy klucza obu­s­t­ron­nego - Seria 50; Seria 51 SL; Seria 46 janus

Sys­temy elek­troniczne - Elek­tro­niczny system klucza SE

No customer comments for the moment.

Napisz swoją opinię

Master Key GU BKS

Master Key GU BKS

System klucza generalnego Master Key GU BKS znajduje zastosowanie w budynkach admi­ni­s­tracyjnych, uniwer­sy­te­tach lub hote­lach.

Napisz swoją opinię