Kategorie

System klucza glownego

System klucza glownego View full size

System klucza głównego Master Key GU BKS idealny dla biura, budynków fab­rycznych i pomies­zczeń użyteczności pub­li­cznej

Więcej...

Sys­temy klucza głównego (Sys­temy HS)

 

Za pomocą sys­temu klucza głównego można wypo­sażyć odpowiednio małe i średnie budynki biu­rowe i fab­ryczne, sklepy i restau­racje, domy jedno­rodzinne (np. z biurem) oraz pomies­zczenia użyteczności pub­li­cznej. System klucza głównego (system HS) może zawierać wiele różnie zamykających wkładek. Przypo­rząd­kowane wkładkom każdo­r­azowo klucze poje­dyńcze nie zamykają z reguły innych wkładek. Nadrzędny w stos­unku do wszystkich wkładek sys­temu klucza jest klucz główny, za pomocą któ­rego można zamykać wszystkie wkładki sys­temu. Również system klucza głównego może występować w formie mies­zanej, w połączeniu z różnymi funkcjami sys­temu cen­tral­nego. Obs­zary obsługiwane za pomocą klucza ujedno­li­conego są tak w tym, jak i w innych formach sys­temów klucza oczywiście możliwe.

 

To ofe­rują sys­temy klucza głównego GU BKS:

Wkładki sprawdzone zgodnie z DIN 1303 i DIN 18252

Sys­temy klucza wyko­nane są z pro­fili opa­ten­towanych przez BKS

Zarządzanie sys­temem klucza przy pomocy software­ KeyMa­na­gera

Planowanie i zamawianie sys­temu klucza na plat­formie inter­ne­towej MKS

 

Stosowane systemy:

Sys­temy konwencjo­nalne - Seria 31; Seria 33 SL

Sys­temy klucza obu­s­t­ron­nego - Seria 50; Seria 51 SL; Seria 46 janus

Sys­temy elek­troniczne - Elek­tro­niczny system klucza SE

No customer comments for the moment.

Napisz swoją opinię

System klucza glownego

System klucza glownego

System klucza głównego Master Key GU BKS idealny dla biura, budynków fab­rycznych i pomies­zczeń użyteczności pub­li­cznej

Napisz swoją opinię